این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

 
آدرس دبیرخانه همایش:
آدرس پستی:
شاهرود - پردیس دانشگاه صنعتی شاهرود
تلفن :
9- 02332392204
09332232430
آدرس پست الکترونیک: 
IBCS7@shahroodut.ac.ir