این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > راهنمای نگارش مقالات
.: راهنمای نگارش مقالات

 

نحوه تهیه چکیده مقالات:

چکیده باید به زبان انگلیسی و بر اساس قالب ارایه شده در وب سایت سمینارتهیه شود و دارای حداقل 250 کلمه و حداکثر 400 کلمه باشد و دارای عنوان ، مولف، آدرس موسسه، هدف، روش تحقیق، نتیجه گیری و مراجع باشد. 

در تهیه چکیده مقالات نکات زیر باید مد نظر قرار گیرد:

·        از نرم افزار MS word 2010  یا بالاتراستفاده شود.

·  کلیه مطالب چکیده مقاله با قلم Times New Roman ، با حاشیه 3 سانتی متر و با فاصله سطر 1 سانتی متر نگاشته شود.

·  عنوان با قلم 12 Bold، نویسنده (گان) با قلم 12 Italic ،ایمیل نویسنده مسئول با قلم Regular 10 ، آدرس موسسه با قلم 12 Italic ، متن چکیده با قلم 12 Regular  و کلمات کلیدی و مراجع با قلم Regular 10 نوشته شود.

·  نویسنده مسئول مکاتبات با علامت (*) و ارائه دهنده مقاله با زیر خط ( Underline ( مشخص شود.

·  در صورت متفاوت بودن آدرس نویسندگان با اندیس بالای 1یا 2 و ... مشخص گردند.

·  مراجع در متن چکیده بصورت [1,2,] مشخص شوند و در بخش مراجع به صورت زیر آورده شود:

[1] Abbreviated Name1. Surname1,Abbreviated Name2. Surname2,…and the last author,“Title”,Title of Journal,vol,(Year),start page- last page. (Times New Roman 10pt,Regular)

[2] Abbreviated Name1,Surname1,…and the last author,“Title of book”,Publisher,Year. (Times New Roman 10pt,Regular)

نحوه ارسال چکیده مقالات

از کلیه علاقمندان درخواست می شود که مقالات خود را مطابق با دستورالعمل خواسته شده تهیه و تا تاریخ 98/5/4  از طریق وب سایت سمینار ارسال نمایند. در صورت بروز مشکل در ارسال مقاله از طریق وب سایت  با پست الکترونیکی سمینار مکاتبه شود.