این رویداد خاتمه یافته است و اطلاعات موجود در این سایت صرفا جنبه آرشیو دارد
صفحه اصلی > اهداف همایش
.: اهداف همایش

 

* آشنایی با دستاوردهای جدید در زمینه های مختلف کمومتریکس

*تبادل نظر بین اساتید، دانشجویان و صاحبان صنایع در زمینه پیشرفت های اخیر کمومتریکس در ایران و جهان

*ایجاد بسترمناسب و فراهم نمودن زمینه های لازم برای توسعه بیشتر کمومتریکس در کشور

*تبیین توانمندی روش های کمومتریکس در رفع مشکلات صنایع کشور و گسترش ارتباط علمی بین مراکز تحقیقاتی و صنعتی کشور

*تشویق و ترغیب پژوهشگران به کاربردی نمودن کمومتریکس